Gotowe projekty

Projekt: : 628

            Gotowy projekt budowlany konstrukcji hali magazynowo-produkcyjnej 25,0 m x 36,0 m x 8,44m (kalenica). Dach dwuspadowy z pochyleniem połaci równym 10%. Główny ustrój nośny hali tworzą stalowe słupy z profili dwuteowych HEA oraz rygiel kratownicowy, zaprojektowany z rur kwadratowych RK . Słupy hali zaprojektowano jako przegubowe zamocowane w fundamencie. W hali przewidziano torowiska dla suwnic natorowych, jednodźwigarowych. Belki podsuwnicowe zostały zaprojektowane z  HEA. Suwnice o udźwigu Q=80kN. Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają stężenia ścienne:  sztywne (z profili rurowych) podsuwnicowe oraz prętowe, wiotkie (Ø16mm)  nadsuwnicowe.

Projekt: : 633

Gotowy projekt wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 13 x 18 x 6,3 m (kalenica). Dach jednospadowy o pochyleniu połaci 23,1%. Główną konstrukcję nośną tworzą ramy stalowe zaprojektowane z profili zimnogiętych (słup, rygiel, zastrzał). Ramy wewnętrzne rozstawione są co 6 m. Wszystkie ramy główne oparto na stopach fundamentowych. Na ryglach dachowych umieszczono płatwie z zetowników zimnogiętych. Na płatwiach zaś mocowana jest blacha ocynkowana T35/0,5 mm. Poszycie ścian z blachy trapezowej T20/0,5 mm. Stężenia dachu i ścian typu X z prętów o średnicy 12 mm. Do obsługi obiektu przewidziano bramy, po jednej w ścianach szczytowych.

Projekt: : 637

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 12 x 42 x 6,5 m (kalenica).  Dach jednospadowy o pochyleniu połaci 5%. Główną konstrukcję nośną tworzą ramy stalowe zaprojektowane z profili zimnogiętych (słup, rygiel, zastrzał). Ramy wewnętrzne rozstawione są co 6 m. . Na ryglach dachowych umieszczone są płatwie z zetowników zimnogiętych. Na płatwiach zamocowano płytę warstwową o grubości 10 cm.  Poszycie ścian płyta warstwowa o grubości 10 cm w układzie poziomym. Stężenia dachu i ścian typu X z prętów o średnicy 12 mm. Do obsługi obiektu przewidziano bramy, po jednej w ścianach szczytowych.

Projekt: : 635

          Gotowy projekt wykonawczy konstrukcji hali 12,0 x 30,0 x 6,68 m (kalenica). Dach dwuspadowy o p  ochyleniu 16%. Ramy z dwóch ceowników czterogiętych (słupy i rygle). Rozstaw ram co 5 m. Płatwie z zetowników giętych na zimno. Usztywnienie za pomocą stężeń wiotkich X  z prętów ø16mm. Obudowa ścian i dachu z płyty warstwowej.  Bramy o wymiarach 7 x 3,9 m (w ścianie podłużnej) i o wymiarach 5 x 3,9 m (w ścianie szczytowej).

Projekt: : 717

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji stalowej wiaty 21x 28,6 x 8,4 m (kalenica). Dach obiektu został zaprojektowany, jako dwuspadowy z pochyleniem połaci równym 6°, z okapem na rzędnej +7,26 m. Główny ustrój nośny hali tworzą stalowe słupy z profili HEA połączone w sposób sztywny z fundamentami  oraz rygle z profili  IPE, mocowane w sposób sztywny do słupów. Płatwie z profili zimnogiętych Z firmy „Pruszyński”. Pokrycie dachu to blacha trapezowa T50/0,5 mm. Obudowa attyki z blachy trapezowej T35/0,5 mm. Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają wiotkie stężenia prętowe z prętów okrągłych 12 mm.

Projekt: : 657

            Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji domu 15.75 x 17.75 x 7,0 m (w kalenicy). Dom ma dach wielopołaciowy o pochyleniu połaci 35.0º. Główną konstrukcję nośną dachu stanowią: krokwie pośrednie z profili cienkościennych C, oraz krokwie koszowe i profili CC - oparte na słupkach stalowych z profili C. Pokrycie dachu zaprojektowano z  blachy na rąbek stojący. Zastrzały połaci dachowej  z profili C. W jednej ze ścian umieszczono segmentową bramę garażową. Konstrukcję nośną stanowią panele ścienne, składające się z profili cienkościennych: C CC i  RK. Słupy mocowane są do fundamentów w sposób sztywny. Sztywność przestrzenną budynku mieszkalnego zapewnia: sztywna tarcza stropowa, układ stężeń połaciowych oraz stężenia pionowe w płaszczyźnie ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

Projekt: : 641

      Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali 41,88 x 24,19 x 6,42 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu 5,71%. Ramy skrajne (szczytowe) z dwuteowników IPE (słupy i rygle). Ramy pośrednie (wewnętrzne) z dwuteowników HEA oraz IPE. Rozstaw ram co 5,85 ÷ 6,03 m. Płatwie z profili giętych Z. Obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu o gr. 10 cm w układzie pionowym. Poszycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu o gr. 10/14,5 cm.

Projekt: : 642

   Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 15,37 x 18 x 7,8 m (kalenica).

Dach dwuspadkowy o pochyleniu połaci 10,5%. Główną konstrukcję nośną tworzą ramy stalowe zaprojektowane z profili zimnogiętych (słup, rygiel, ściąg linowy i wieszak). Ramy rozstawione co 4,39 m oparto na stopach fundamentowych. Na ryglach dachowych rozmieszczono płatwie z zetowników zimnogiętyc . Do płatwi mocowana jest płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym  o grubości  10 cm. Obudowa ścian z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o grubości 10 cm. Stężenia dachu i ścian w kształcie X z  prętów o średnicy 12 mm. Do obsługi obiektu przewidziano: bramę oraz drzwi w  ścianach szczytowych.

 

 

 

Projekt: : 649

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali serwisowej 25,6 x 36 x 6,82 m. Dach jednospadowy o pochyleniu połaci 5,2%. Główną konstrukcję nośną tworzą ramy  z profili zimnogiętych (słup, rygiel, zastrzał) oraz słupa wewnętrznego w postaci rury kwadratowej RK . Ramy rozstawiono co 6,0 m i oparto na stopach fundamentowych. Na ryglach dachowych umieszczono płatwie z zetowników zimnogiętych Z. Do płatwi mocowana jest płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym  o grubości  10cm. Stężenia dachu i ścian zaprojektowano w postaci krzyżujących się prętów o średnicy 12 mm. Do obsługi obiektu przewidziano: 2 bramy w  ścianach bocznych 4,5 x 4,4 m (wysokość) i  2 bramy w ścianie szczytowej.4,5 x 4,4 m (wysokość).

Projekt: : 650

        Gotowy projekt wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 18,0 x 45,0 x 7,20 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu 11%. Ramy z profili zimnogiętych (słup, rygiel, zastrzał). Słup wewnętrzny w postaci rury kwadratowej. Rozstaw ram co 4,5m. Płatwie z zetowników giętych na zimno. Obudowa ścian i poszycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubości 10cm. Stężenia z krzyżujących się prętów ø 12mm. Bramy o wymiarach 4,0 x 4,5 m oraz drzwi o wymiarach 2,0 x 2,8 m w ścianie podłużnej.

Projekt: : 656

          Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali 12,0 x 30,0 x 6,7 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu 28,3%. Ramy z dwóch ceowników C zimnogiętych połączonych ze sobą środnikiem (słupy i rygle). Rozstaw ram co 5m. słup z ryglem połączony w węźle okapowym za pomocą zastrzału z dwóch ceowników C. Słupy szczytowe zaprojektowano z rur RK.  Płatwie z zetowników giętych na zimno. Stężenia  za pomocą stężeń wiotkich z prętów ø16 mm. Obudowa ścian z płyt warstwowych grubości 10 cm w układzie poziomym. Poszycie dachu z płyty warstwowej grubości 10 cm w układzie pionowym. Bramy segmentowe o wymiarach 4,5 x 4,2 m lub 4,0 x 4,2 m w każdym polu jednej ze ścian podłużnych.

Projekt: : 659

            Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali 12,0 x 30,0 x 6,42 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu 32,5%. Ramy z profili zimnogiętych (słupy, rygle, zastrzały). Rozstaw ram co 6 m. Płatwie z zetowników giętych na zimno. Stężenia z krzyżujących się prętów  ø12mm. Obudowa ścian i poszycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grubości 10 cm. Pięć bram segmentowych o wymiarach 3,0 x 3,0 m w każdym polu jednej ze ścian podłużnych.

Projekt: : 660

          Projekt gotowy hali 15,0 x 22,0 x 6,39m (kalenica) . Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 23,0%. Główną konstrukcję nośną tworzą ramy stalowe zaprojektowane z profili zimnogiętych (słup, rygiel, zastrzał). Ramy rozstawione co 5,5 m oparto na stopach fundamentowych. Na ryglach dachowych umieszczono płatwie z zetowników zimnogiętych. Do płatwi mocowana jest blacha trapezowa T35/0,5 mm. Poszycie ścian stanowi blacha trapezowa T20/0,5 mm. Stężenia dachu i ścian z krzyżujących się prętów wiotkich 12 mm. Do obsługi obiektu przewidziano: dwie bramy przesuwne w ścianie bocznej 4,5 x 4 m oraz jedną bramę w ścianie szczytowej 5 x 4,5 m.

Projekt: : 663

Gotowy projekt wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 20 x 72 x 6,5 m (kalenica). Dach dwuspadkowy o pochyleniu połaci 10%. Główną konstrukcję nośną tworzą ramy stalowe zaprojektowane z profili zimnogiętych (słupy, kratownice). Ramy rozstawiono co: 5,4 m, 4,6 m i 4,0m oparto na stopach fundamentowych. Na ryglach dachowych umieszczone są płatwie z zetowników zimnogiętych. Na płatwiach zamocowano  płytę warstwową z rdzeniem poliuretanowym  o grubości 10 cm. Poszycie  ścian stanowią wykonano z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o grubości  10 cm. W środku rozpiętości hali, wprowadzono tężniki z profili zimnogiętych C, łączące pasy dolne dźwigara kratowego,  Stężenia dachu i ścian zaprojektowano z krzyżujących się prętów o średnicy 12 mm. Do obsługi obiektu przewidziano trzy bramy w  ścianach bocznych 5,0 x 4,5 m.

Projekt: : 668

      Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 30 x 39 x 10,40 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu 5,70. Główny ustrój nośny hali dwunawowej tworzą stalowe słupy połączone w sposób przegubowy z fundamentami oraz rygle z profili IPE. Ramy rozstawiono co 6,05 m.  Wewnętrzne słupy środkowe zaprojektowano z profilu zamkniętego RK. Słupy w ścianach szczytowych zaprojektowano z IPE. Pokrycie zarówno dachu jak i ścian wykonano z płyty warstwowej grubości 10 cm z rdzeniem ze styropianu w układzie pionowym. Płatwie dachowe z zetowników zimnogiętych. Rygle ścienne z profili RK.  Wiotkie stężenia prętowe 16 mm. W ścianach bocznych umieszczono bramę 2,87 x 2,94 m, a w scianach szczytowych dwie  bramy 2,85 x 3,00 m.

Projekt: : 669

           Gotowy projekt  konstrukcji hali magazynowo-produkcyjnej 19,38 x 28 x 7,56 m (kalenica). Dach dwuspadowy z pochyleniem połaci równym 7%. Główny ustrój nośny tworzą ramy stalowe o słupach i ryglach z dwuteownika IPE, o rozbudowaniem przekroju rygla w strefie narożnika. Słupy główne posiadają wsporniki dla belek podsuwnicowych. Słupy pośrednie- szczytowe zaprojektowano z profili IPE. W hali zaprojektowano torowiska dla suwnic natorowych. Belki podsuwnicowe zaprojektowano z profili dwuteowych HEB. Wyposażono je w szyny jezdne w postaci kęsów, spawanych do belek. Zastosowano suwnicę o udźwigu Q=40kN. Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają stężenia ścienne prętowe o średnicy 20 mm. W każdej  ścianie szczytowej centralnie umieszczono bramę  o wymiarach 6,00 x 4,50 m (szer. x wys.)  Obudowę ścian tworzy blacha trapezowa mocowana do rygli ceowych zimnogiętych. Obudowę dachu wykonano z blachy  trapezowej mocowanej do płatwi zetowych zimnogiętych.

Projekt: : 677

        Gotowy projekt budowlany konstrukcji hali magazynowej 10,0 m x 40,0 m x 7,55 m (kalenica). Dach dwuspadkowy o pochyleniu połaci 25,0%. Główną konstrukcję nośną tworzą ramy stalowe zaprojektowane z profili zimnogiętych (słup, rygiel, zastrzał). Ramy rozstawione co 5,0 m oparto na  stopach fundamentowych. Na ryglach dachowych co 1,25 m umieszczono płatwie z zetowników zimnogiętych. Na płatwiach zamocowano blachę trapezową. Ryglówkę ścienną wykonano z zetowych profili zimnogiętych, do których zamocowano blachę trapezowa. Stężenia dachu i ścian zaprojektowano z  krzyżujących się prętów wiotkich 12 i 24 mm. Do obsługi obiektu przewidziano: dwie bramy w ścianie bocznej oraz dwie bramy w ścianach szczytowych 4,5 x 4,5 m.

Projekt: : 679

           Gotowy projekt konstrukcji stalowej wiaty o wymiarach osiowych 60,4 x 16,84 x 6,93 m (kalenica) wraz ze stopami fundamentowymi. Dach obiektu został zaprojektowano jako dwuspadowy z pochyleniem połaci równym 6°, z okapem na rzędnej +5,95 m. Główny ustrój nośny hali tworzą stalowe słupy z profili HEA  połączone w sposób sztywny z fundamentami oraz podciągi z profili dwuteowych IPE, na których przegubowo oparta jest część rygli dachowych. Pozostałe rygle mocowane są w sposób sztywny do słupów. Rygle posiadają ściągi z profili RO. W kierunku podłużnym konstrukcji zaprojektowano ciągłe 5-cio przęsłowe płatwie z profili zimnogiętych Z w rozstawie 1,55 m. Płatew okapowa z rury RK. Pokrycie dachu to blacha trapezowa T55/0,7 mm. Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają płatwie dachowe z zetowników zimnogiętych, oraz wiotkie stężenia prętowe z prętów 12 mm.

Projekt: : 682

         Gotowy projekt wykonawczy konstrukcji hali 10 x 35 x 6,55 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 25,0% (14°). Główną konstrukcję nośną tworzą ramy stalowe zaprojektowane z profili zimnogiętych (słup, rygiel). Ramy rozstawione co 5,0 m. Na ryglach dachowych umieszczono płatwie z zetowników zimno giętych, spięte ściągami połaciowymi z prętów o średnicy 12 mm. Rozstaw osiowy płatwi w kierunku poprzecznym wynosi 1,60 m. Na płatwiach zamocowano jest blacha trapezową. Do słupów ścian mocowana jest blacha trapezowa w układzie poziomym. Stężenia dachu i ścian zaprojektowano z krzyżujących się prętów wiotkich o średnicy 12 mm.. Do obsługi obiektu przewidziano: jedną bramę w ścianie bocznej 4,0 x 4,5 m oraz jedną bramę w ścianie szczytowej 4,5 x 4,5 m

Projekt: : 683

         Gotowy projekt wykonawczy konstrukcji hali  8 x 35 x 5,5 m (kalenica). Dach dwuspadkowy o pochyleniu połaci 25,0% (14°). Główną konstrukcję nośną tworzą ramy stalowe zaprojektowane z profili zimnogiętych (słup, rygiel). Ramy rozstawiono co 5,0 m. Na ryglach dachowych umieszczono płatwie z zetowników zimnogiętych spięte ściągami  z prętów wiotkich o średnicy 12 mm. Rozstaw osiowy płatwi wynosi 2,0 m. Płatew okapowa zaprojektowana z rur kwadratowych RK. Na płatwiach zamocowano j blachę trapezową. Do słupów ścian  jest mocowana blacha trapezowa w układzie poziomym. Słupy szczytowe z rur kwadratowych RK . Stężenia dachu i ścian zaprojektowano z krzyżujących się prętów wiotkich o średnicy 12 mm. Bramy o wymiarach w świetle 4,0 x 4,0 m w ścianie szczytowej i podłużnej, osadzano w ościeżach z rur kwadratowych RK.