Oferta

Jeśli chcesz zamówić projekt budowlany, wykonawczy lub warsztatowy:

1. zadaszenia stadionu
2. hali wystawowej lub widowiskowo sportowej o dużej rozpiętości
3. centrum logistycznego
4. hipermarketu lub hali sklepowej
5. magazynu wysokiego składowania
6. zakładu produkcyjnego lub hali produkcyjnej z suwnicami
7. hali magazynowej o zużyciu stali poniżej 17 kg/m2
8. lekkiej wieży do przekazu bezprzewodowego, dozorowania lub anten GSM
9. dostrzegalni ppoż.
10. domku o konstrukcji stalowej (patrz Gotowe projekty)
11. obory, kurnika, przechowalni, chłodni, mroźni, magazynu, garażu na maszyny

 

Skontaktuj się z nami!

Dokumentację przygotowujemy w oparciu o PN i EN: - obliczenia statyczne w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional - rysunki warsztatowe w standardzie Pro-Steel 3D z plikami NC na maszyny numeryczne - załączamy listy materiałowe, w tym zamówieniowe i listy łączników

Firma posiada wdrożone przekrycie strukturalne
o nazwie handlowej NASKA do zadaszeń o wysokich walorach estetycznych