Wiata 21 x 28,6 x 8,4 m

Wiata 21 x 28,6 x 8,4 m
Rocznik:
Kubatura: 3700m3

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji stalowej wiaty 21x 28,6 x 8,4 m (kalenica). Dach obiektu został zaprojektowany, jako dwuspadowy z pochyleniem połaci równym 6°, z okapem na rzędnej +7,26 m. Główny ustrój nośny hali tworzą stalowe słupy z profili HEA połączone w sposób sztywny z fundamentami  oraz rygle z profili  IPE, mocowane w sposób sztywny do słupów. Płatwie z profili zimnogiętych Z firmy „Pruszyński”. Pokrycie dachu to blacha trapezowa T50/0,5 mm. Obudowa attyki z blachy trapezowej T35/0,5 mm. Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają wiotkie stężenia prętowe z prętów okrągłych 12 mm.

ZałącznikWielkość
3D.pdf285.43 KB
przekrój poprzeczny.pdf30.87 KB
Przekrój.pdf49.87 KB
Widok z boku.pdf56.19 KB