O Nas

 
Firma STAL-PROJEKT Jadwiga Szlendak to wysoko wyspecjalizowana pracownia projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich, firma High-Tech powstała w 1998 roku. Wcześniej działalność w zakresie projektowania konstrukcji prowadzono w ramach firmy NASKA Sp. z o.o.,  zarejestrowanej w 1993 roku w Białymstoku.
Naszą dewizą jest traktowanie każdego klienta, jako osoby nam bliskiej, którą chcemy przeprowadzić przez złożony proces projektowania planowanego obiektu, w jak najkrótszym terminie i w przy minimalnym, uzasadnionym budżecie.
 
Firma jest jedną z kilkunastu firm w Polsce, które mogą się podjąć wykonania projektów skomplikowanych konstrukcji, w tym stalowych, np. instalacji przemysłowych, obejmujących dokumentację budowlaną, wykonawczą i rysunki warsztatowe wraz z plikami na maszyny numeryczne. 
 
Podejmujemy się opracowania zarówno projektów obiektów:

  • bardzo dużej skali np. uczestniczyliśmy w procesie projektowania instalacji kwasu tereftalowego (PTA), stanowiącej przedsięwzięcie o skali światowej, wznoszonej w latach 2008-2010 przez PKN ORLEN we Włocławku ( Generalnym Wykonawcą robót budowlano-montażowych jest firma Polimex-Mostostal). Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 3,75 mld zł
  • jak też obiektów niewielkich np. związanych z infrastrukturą techniczną dla rodzinnych gospodarstw rolnych, czy też firm z sektora MSP.

W chwili obecnej firma zatrudnia 12 projektantów, wysokiej klasy inżynierów budowlanych. Współpracujemy z renomowanymi specjalistami innych branż z Polski i zagranicy. Pomagamy w wyborze wykonawców, oferujących korzystne dla klienta warunki umowy. Personel stanowią współpracujący ze sobą od lat specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym. W firmie pracuje sześciu project - managerów, których wiedza i talent umożliwiają prowadzenie projektów od etapu twórczej koncepcji do realizacji obiektu. Dużym atutem pracowni są młodzi pracownicy. W zależności od wielkości projektu, w jego opracowaniu bierze udział odpowiednia ilość osób.

Firma została wyposażona w systemy wspomagające projektowanie, jest w pełni skomputeryzowana, korzysta z bezpiecznych technik składowania i archiwizacji danych, poczty elektronicznej i internetu. Dzięki temu jest przygotowana na obsłużenie dowolnie dużych zleceń projektowych. Firma otwarta jest na nowe rozwiązania techniczne, technologiczne i wszelkie nowości. Posiadamy patent na węzeł przekrycia strukturalnego NASKA i kilka dalszych zgłoszeń patentowych, w tym na unikalne wykonawstwo konstrukcji stalowych bez użycia spawania, z wykorzystaniem laserów przemysłowych. Prowadzimy praktyki dla wyróżniających się studentów wydziałów budowlanych wyższych uczelni technicznych.