Realizacje - Budynki użyteczności publicznej

2009

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24 A.

2009

Ekspertyza pt.: Ocena konstrukcji, odprowadzenia wód gruntowych  i warunków posadowienia istniejącego Bloku „M” USK w Białymstoku. Projekt przebudowy i rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24 A.

2009

Nadbudowa części D1 i E1 USK w Białymstoku

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24 A.

2009

Projekt budowlany budynku G i H rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24 A.

2008

Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji budynków dydaktycznych oraz hale laboratoryjno – technologiczną do nowoczesnego przetwórstwa rolno – spożywczego: Budynek A 3 kond.: 17,4 x 37,8 x 8,69m + 24,0 x 37,8 x 13,64  m; Budynek B: 4 kond. : 17,4 x 37,8 x 12,65 m;  Budynek C: 3 kond. : 24,3 x 37,8 x 9,51 m . Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości ul. Poznańska 141 B 18-400  Łomża

2008

Szklany dziedziniec PWSZ w Suwałkach. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy części obiektu dydaktycznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Noniewicza 10, Suwałki.