Gotowe projekty

Projekt: : 272

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali postoju maszyn 13 x 25 x 7,5 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12°. Ramy kratowe wewnętrzne rozstawione co 5m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z rur kwadratowych. Płatwie dachowe z Z a rygle ścienne z C zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa ścian blacha trapezowa TR18 x 0,5 mm, a dachu EUROFALA lub TR35 x 0,7 mm. Doświetlenie z przezroczystych płyt trapezowych z tworzywa sztucznego (lub EUROLUX) wstawione co drugie pole na całej długości dachu. Alternatywnie obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych. W hali przewidziano trzy bramy odsuwane i zaprojektowano konstrukcję do mocowania belek jezdnych do tych bram. W ścianie szczytowej brama 4,0 x 4,0 m a w ścianie podłużnej bramy 4,0 x 5,0 m (wysokość).  Konstrukcja samych belek jezdnych i bram jest po stronie Inwestora.

 

Projekt: : 279

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali np. magazynowo-remontowej lub o innym przeznaczeniu 20 x 70 x 8,2 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12°. Zaprojektowano jeden żelbetowy kanał diagnostyczny dla samochodów) o długości 16 m ( może być pominięty w projekcie). Ramy kratowe wewnętrzne rozstawione co 5 m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z rur kwadratowych. Płatwie dachowe z Z a rygle ścienne z C zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa ścian blacha trapezowa TR18 x 0,5 mm, a dachu TR50 x 0,8 mm. Doświetlenie z przezroczystych płyt trapezowych z tworzywa sztucznego wstawione co drugie pole na całej długości dachu. Alternatywnie obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych. W ścianie podłużnej hali przewidziano trzy bramy 4,5 x 4,5 m odsuwane dwuskrzydłowe  i zaprojektowano konstrukcję do mocowania belek jezdnych tych bram. Konstrukcja samych belek jezdnych i bram jest po stronie Inwestora.

 

Projekt: : 315

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali np. magazynowo-remontowej lub o innym przeznaczeniu 24 x 50 x 6,4 m (okap). Pochylenie połaci dachu 12°. Ramy wewnętrzne o kratowych ryglach i dwuteowych słupach rozstawiono co 5 m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z dwuteowników. Płatwie dachowe z Z a rygle ścienne z C zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa ścian płyty warstwowe styropianowe 10 cm a dachu z płyt 15 cm.  Doświetlenie z przezroczystych płyt z tworzywa sztucznego wstawione co drugie pole na całej długości dachu lub okna w ścianach. Alternatywnie obudowa ścian i dachu z blach trapezowych. W każdej ścianie podłużnej hali przewidziano dwie  bramy a w scianach szczytowych po jednej bramie 4,5 x 4,5 m odsuwane dwuskrzydłowe  i zaprojektowano konstrukcję do mocowania belek jezdnych tych bram. Konstrukcja samych belek jezdnych i bram jest po stronie Inwestora.

.

 

 

Projekt: : 263

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 15 x 40 x 6,7 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12º. Ramy wewnętrzne o kratowych ryglach i słupach rozstawiono co 5m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z rur prostokatnych. Płatwie dachowe z Z a rygle ścienne z C zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa ścian z blach  trapezowych TR18 x 0,5 mm a dachu TR35x0,7 mm.  Doświetlenie z przezroczystych płyt z tworzywa sztucznego wstawione co drugie pole na całej długości dachu lub okna w ścianach. Alternatywnie obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych  styropianowych 10 cm ściany i 15 cm dach. W każdej ścianie podłużnej hali przewidziano dwie  bramy a w  3,0 x 4,15m (wysokość) otwierane  dwuskrzydłowe. Konstrukcja samych bram jest po stronie Inwestora. W hali zaprojektowano pomieszczenie socjalne o wymiarach 6,5 x 6,5 m. Konstrukcja ścian opiera się na rozwiązaniu systemowym – płyta kartonowo gipsowa na szkielecie z profili stalowych zimnogiętych. 

Projekt: : 274

 

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji wiaty postoju maszyn 10 x 35 x 5,47 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12°. Ramy z kształtowników dwuteowych rozstawione co 5m . Płatwie dachowe z Z a rygle ścienne z C zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa ścian blacha trapezowa TR18x0,5 mm, a dachu EUROFALA lub TR50x0,7mm. Wjazd pod dach wiaty przewidziano od jednej sciany podłuznej pozostawiająć otwarte pięć pól z siedmiu, gdzie tylko skrajne pola tej sciany będą obudowane. Wjazdy mają szerokość ok 4,9 m i wysokość 4,5m.   

Projekt: : 274

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 12 x 40 x 7,47 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12º. Ramy wewnętrzne o kratowych ryglach i słupach rozstawiono co 5m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z rur prostokatnych. Płatwie dachowe z Z a rygle ścienne z C zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa ścian z blach  trapezowych TR18 x 0,5 mm a dachu TR35 x 0,7 mm.  Doświetlenie z przezroczystych płyt z tworzywa sztucznego wstawione co drugie pole na całej długości dachu lub okna w ścianach. Alternatywnie obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych  styropianowych 10 cm ściany i 15 cm dach. W hali zaprojektowano konstrukcję wsporczą pod dwie  bramy  4,5 x 4,9 m (wysokość) odsuwane  dwuskrzydłowe. Konstrukcja belek jezdnych i samych bram jest po stronie Inwestora.

 

Projekt: : 276

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali magazynowo-remontowej 20 x 40 x 8,2 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12º. Ramy wewnętrzne o kratowych ryglach i słupach rozstawiono co 5 m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z rur prostokatnych. Płatwie dachowe z Z a rygle ścienne z C zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa ścian z blach  trapezowych TR18 x 0,5 mm a dachu TR50 x 0,7 mm.  Doświetlenie z przezroczystych płyt z tworzywa sztucznego wstawione co drugie pole na całej długości dachu lub okna w ścianach. Alternatywnie obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych  styropianowych 10 cm ściany i 15 cm dach. W hali zaprojektowano konstrukcję wsporczą pod trzy bramy 4,5 x 4,5 m przesuwne  dwuskrzydłowe w ścianie podłużnej i jedną w szczycie  Konstrukcja belek jezdnych i samych bram jest po stronie Inwestora.

W hali zaprojektowano dwa żelbetowe kanały diagnostyczne długości 8 m (mogą być pominięte w projekcie).  

W kanałach przewidziano wentylację i wnęki.   Głębokość posadowienia kanału założono na głębokości: -1,62m p.p.t.

 

 

Projekt: : 287

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali postoju maszyn 17 x 30 x 8,1 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12º. Ramy wewnętrzne o kratowych ryglach i słupach rozstawiono co 5 m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z rur prostokatnych. Płatwie dachowe z Z a rygle ścienne z C zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa ścian z blach  trapezowych TR18 x 0,5 mm a dachu TR50 x 0,7 mm.  Doświetlenie świetlikiem kalenicowym 2x20 m. Alternatywnie obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych  styropianowych 10 cm ściany i 15 cm dach. W ścianach podłużnych hali zaprojektowano konstrukcję wsporczą pod trzy bramy przesuwne  dwuskrzydłowe , dwie 3,5 x 3,5 m i 4,5 x 4,8 m w jednej ścianie podłużnej i jedną 3,5 x 3,5 m w drugiej. Konstrukcja belek jezdnych i samych bram jest po stronie Inwestora. W ścianach szczytowych przewidziano osadzenie okien.

 

Projekt: : 311

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji obory 16,2 x 28,3 x 5,2 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12º. Ramy o dwuteowych ryglach i słupach rozstawiono co 5,75 m.  Dla zwiększenia nośności ram zastosowano zastrzały. Płatwie dachowe z Z zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa dachu TR50 x 0,7 mm lub EUROFALA.  Doświetlenie z przeźroczystych płyt w co drugim polu dachu o pow. 3-5 % posadzki . Konstrukcja stalowa obory obudowana jest obwodowo ścianą murowaną, grubość ściany 40 cm.  Zapewnić odpowiednią wentylację poprzez otwory wlotowe tuż pod okapem i otwory wywiewne (kominki) w kalenicy ( ale nie w polach szczytowych). Alternatywnie obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych  styropianowych 10 cm ściany i 15 cm dach.

.

 

 

Projekt: : 300

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji przechowalni płodów rolnych 20 x 45 x 8,2 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12º. Ramy wewnętrzne o kratowych ryglach i słupach rozstawiono co 5m oraz  dwie ramy szczytowe wykonano z rur prostokatnych.  Płatwie dachowe z Z zimnogiętych a rygle ścienne z rur prostokątnych. Obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych  poliuretanowych 10 cm. W ścianie podłużnej hali przewidziano dwie  bramy segmentowe  4,0 x 4,0 m,  natomiast dwie bramy w ścianach wewnętrznych proponuje się jako bramy chłodnicze mocowane bezpośrednio do płyty warstwowej o wymiarach 3 x 3 m. Konstrukcja samych bram jest po stronie Inwestora.  

Projekt: : 378

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali  15 x 35 x 6,4 m (okap). Pochylenie połaci dachu 12º. Ramy wewnętrzne o kratowych ryglach i słupach dwuteowych co 5m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z dwuteowników.  Płatwie dachowe z Z zimnogiętych a rygle ścienne z rur prostokątnych. Przekrycie dachu stanowi blacha trapezowa T35/0,6 mm – (górna) oparta na płatwiach zetowych oraz blacha trapezowa T18/0,5 mm – (dolna) podwieszona do płatwi. Przestrzeń między blachami należy wypełnić wełną mineralną o grubości 15 cm. Ściany obudowane są blachą trapezowa T18/0,5 mm mocowaną z dwóch stron do rygli ściennych z ceowników zimno giętych. Przestrzeń między blachami należy wypełnić wełną mineralną o grubości 10 cm. W ścianie szczytowej występuje brama o wymiarach 4,8 x 4,8m oraz w ścianie podłużnej wymiarach 3,2 x 3, 2m. W celu doświetlenia hali w polach środkowych przewidziano łukowy świetlik kalenicowy o szerokości 1,50 m. Konstrukcja samych bram jest po stronie Inwestora.

 

Projekt: : 391

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji kurnika 18 x 140 x 3,1 m (okap). Pochylenie połaci dachu 6º. Ramy wewnętrzne o dwuteowych ażurowych  ryglach i słupach dwuteowych co 5m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z dwuteowników.  Płatwie dachowe z C zimnogiętych ( dostosowane do podwieszenia podawania wody i karmy) a rygiel okapowy  ścienny z rury prostokątnej. Obudowa dachu płytami warstwowymi styropianowymi o grubości 15 cm. Urządzenia wentylacyjne należy umieszczać w polach między płatwiami kalenicowymi i przedkalenicowymi. Ściany obudowane są płytą styropianową  o grubości 10 cm. W ścianie szczytowej występuje podkonstrukcje pod bramy i wentylatory. Konstrukcja samych bram jest po stronie Inwestora.

.

 

Projekt: : 418

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji przechowalni na płody rolne  10 x 20 x 6 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12º. Ramy  o dwuteowych ryglach i słupach rozstawiono co 5m. Płatwie dachowe z Z, a rygle ścienne z zimnogiętych C . Obudowa scian z blach trapezowych TR 18/0,5 mm a dachu z TR 50/0,6 mm. Alternatywnie obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych. W jednej ścianie podłużnej hali przewidziano dwie  bramy dwuskrzydłowe, otwierane  4,0 x 4,0 m a w drugiej ścianie jedną bramę 4,0 x 4,0 m. Konstrukcja samych bram jest po stronie Inwestora.

 

Projekt: : 377

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji dobudówki do istniejącej hali  w formie jej przedłużenia o wymiarach 20 (szer.)x 19,3 (dług.) x 4,2 m (okap). Dobudówka jest niższa od hali istniejącej. Pochylenie połaci dachu 12º. Ramy o  kratowych ryglach i dwuteowych słupach rozstawiono co 5 m i 4,3 m. Płatwie dachowe z Z, a rygle ścienne z zimnogiętych C . Obudowa ścian z płyt warstwowych 10 cm a dachu z 15 cm. Alternatywnie obudowa ścian z blach trapezowych TR18/0,5 mm a dachu z TR50/0,6 mm.. W jednej ścianie podłużnej hali przewidziano bramę dwuskrzydłową, otwieraną 3,6 x 3,6 m. Konstrukcja bramy jest po stronie Inwestora. W celu doświetlenia hali zastosowano świetlik kalenicowy o szerokości 2,6 m.

 

Projekt: : 397

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji  garażu na maszyny o wymiarach 11 x 20 x 5,5 m (okap). Pochylenie połaci dachu 10,5º. Ramy o ryglach i słupach dwuteowych rozstawiono co 5m . Płatwie dachowe z Z, a rygle ścienne z zimnogiętych C . Obudowa ścian z płyt warstwowych 10 cm a dachu z 15 cm. Alternatywnie obudowa ścian z blach trapezowych TR 18/0,5 mm a dachu z TR50/0,6 mm.. W jednej ścianie szczytowej hali przewidziano dwie bramy dwuskrzydłowe, otwierane  4,0 x 4, 5m (wys.). Konstrukcja bram jest po stronie Inwestora. W jednej ścianie podłużnej zaprojektowani podkonstrukcję pod okna i drzwi wejściowe.

 

Projekt: : 376

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji garażu na maszyny o wymiarach 11 x 20 x 4,7 m (okap). Pochylenie połaci dachu 12º. Ramy o ryglach kratowych i słupach dwuteowych rozstawiono co 5 m . Płatwie dachowe z Z, a rygle ścienne z zimnogiętych C . Obudowa ścian z blach trapezowych TR 18/0,5 mm a dachu z TR 45/0,6 mm. W wiacie na ścianie podłużnej występują trzy bramy o wymiarach 3,0 x 3,0 m. W ścianie podłużnej zastosowano pasma okien o długości 4,50 m i wysokości 1,0 m. Wiata przylega druga ścianą podłużną do istniejącego budynku na długości 15 m. Konstrukcja bram jest po stronie Inwestora.

 

Projekt: : 330

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali gospodarczej i  garażu na maszyny o wymiarach: 13 x 40 x 7,86 m (kalenica) - hala gospodarcza i 15 x 20 x 8,06 m (kalenica) - garaż na maszyny. Pochylenie połaci dachów 12º. Ramy o ryglach kratowych i słupach dwuteowych rozstawiono co 5 m . Płatwie dachowe z Z, a rygle ścienne z zimnogiętych C . Obudowa ścian hali w cz. gospodarczej z płyt warstwowych 10 cm, a dachu 15 cm. Obudowa garażu na maszyny blacha trapezowa TR18 x 0,5 mm ściany i TR50 x 0,6 mm dach. Przewidziano również formę doświetlenia w postaci świetlika długości ~30 m w hali o rozp.13 m i długości ~10m w hali o rozp.15 m, zamontowanego do płatwi w kalenicy obu hal. W celu odprowadzenia wody przewidziano rynnę spustową miedzy dwoma halami w części wklęsłej dachu na konstrukcji wsporczej z rur kwadratowych RK. W hali przewidziano wykonanie konstrukcji pod wciągarkę o udźwigu 500 kg. Zapewniono również przejazd wewnętrzny miedzy halami o szer. 10 m usuwając słupy w sąsiadujacych ścianach podłużnych. Zagospodarowanie części gospodarczej w technologii tradycyjnej. Występują trzy bramy przesuwne, dwie o wymiarach 4,5 x 4,5 m i jedna 4,1 x 4,5 m (wys.). Konstrukcja bram jest po stronie Inwestora.

 

Projekt: : 373

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali np. magazynowo-remontowej lub o innym przeznaczeniu 22 x 60 x 6,4 m (okap). Pochylenie połaci dachu 12°. Ramy wewnętrzne o kratowych ryglach i dwuteowych słupach rozstawiono co 5 m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z dwuteowników. Płatwie dachowe z Z a rygle ścienne z C zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa ścian płyty warstwowe styropianowe 10 cm a dachu z płyt 15 cm. W hali występuje osiem bram przesuwnych, po jednej bramie w ścianach szczytowych 5,0x5,0m i po trzy w ścianach podłużnych o wymiarach 4,8 x 5,0m (wys.). Zaprojektowano konstrukcję do mocowania belek jezdnych tych bram. Konstrukcja samych belek jezdnych i bram jest po stronie Inwestora.Na całej długości hali występuje świetlik kalenicowy o rozpiętości 2,2 m. W celu lepszego doświetlenia w ścianach podłużnych występują pasma okien.

 

 

Projekt: : 288

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali przechowalniczej lub o innym przeznaczeniu 20 x 75 x 8,2 m (kalenica).W I etapie przewidziano do wykonania segment o długości 3 x 5 m = 15 m.  Pochylenie połaci dachu 12°. Ramy kratowe rozstawione co 5m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z rur kwadratowych. Rama szczytowa podczas rozbudowy hali będzie demontowana z istniejącego położenia i przesuwana o wymiar rozbudowy.  Płatwie dachowe z Z a rygle ścienne z C zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa ścian blacha trapezowa TR18 x 0,5 mm, a dachu TR50 x 0,8 mm. Od wewnątrz przewiduje się podwieszenie płyt warstwowych. W ścianach szczytowych przewidziano bramy 4,5 x 4,5 m jednoskrzydłowe przesuwne  i zaprojektowano konstrukcję do mocowania belek jezdnych tych bram. Konstrukcja samych belek jezdnych i bram jest po stronie Inwestora.

 

Projekt: : 354

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji  garażu na maszyny o wymiarach 20 x 25 x 8,2 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12º. Ramy o słupach dwuteowych i kratowych ryglach z RK rozstawiono co 5 m. Dwie ramy szczytowe wykonane z profili dwuteowych. Płatwie dachowe z zimnogiętych, ocynkowanych Z, a rygle ścienne z rur RK. Obudowa ścian z blach trapezowych TR18/0,5 mm, a dachu z TR50/0,6 mm. Alternatywnie ścian z płyt warstwowych 10 cm a dachu z 15 cm. Doświetlenie hali z przeźroczystych płyt w co drugim polu dachu o pow. 5 % pow. posadzki. W hali przewidziano pięć bramy przesuwnych. Po dwie bramy o wymiarze 4,8 x 4,5 m (wys.) naprzeciw siebie w ścianach podłużnych oraz jedną bramę o wymiarach 4,8 x 4,5 m (wys.) w ścianie szczytowej. Zaprojektowano konstrukcję do mocowania belek jezdnych tych bram. Konstrukcja samych belek jezdnych i bram jest po stronie Inwestora.