Gotowe projekty

Projekt: : 280

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji magazynowo-usługowej (przechowalni) 20 x 45 x 8,2 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 20%. Ramy wewnętrzne o kratowych ryglach i słupach rozstawiono co 5m oraz  dwie ramy szczytowe wykonano z rur prostokatnych.  Płatwie dachowe z Z zimnogiętych a rygle ścienne z rur prostokątnych. Obudowa ścian z blach trapezowych TR 18/0,7 mm a dachu z TR 50/0,8 mm. Alternatywnie ścian z płyt warstwowych 10 cm a dachu z 15 cm. Zastosowano stężenia pretowe Ø 16 z nakrętkami napinającymi. W ścianie podłużnej hali przewidziano dwie  bramy dwuskrzydłowe, przesuwne  4,5 x 4,5 m oraz jedną bramę w ścianie szczytowej. Zaprojektowano konstrukcję do mocowania belek jezdnych tych bram. Konstrukcja samych belek jezdnych i bram jest po stronie Inwestora. 
           
.

 

Projekt: : 1

Dom jednorodzinny wolnostojący niepodpiwniczony zaprojektowano o konstrukcji szkieletowej stalowej z kształtowników giętych na zimno zamkniętych i otwartych. Elementy stalowe łączone są śrubami klasy 5.8 oraz 8.8 . Dom posadowiono na stopach fundamentowych (możliwa wersja bez stóp z pogrubioną płytą posadzki) .Ściany zewnętrzne wykonano, jako warstwowe. Układ dachu krokwiowo- jętkowy.

Ściany zewnętrzne zaprojektowano, jako warstwowe grubości 22cm. Lico ściany wykonano w postaci „muru pruskiego”. Przewidziano następujący układ warstw (od zewnątrz):- mur pruski – deski, - tynk na siatce , - płyty wełny mineralnej twardej (alternatywnie płyty styropianowe), - płyta OSB , - taśma akustyczna, - wełna mineralna(alternatywnie płyty styropianowe ), - profile stalowe (RK), - taśma akustyczna, - paroizolacja- folia PE, - płyta kartonowo- gipsowa GKF.

Ściany działowe na ruszcie stalowym przewidziano obudowane obustronnie płytami kartonowo- gipsowymi GKF gr.1,25cm. Przewidziano izolację akustyczną stosując warstwę min. 5cm wełny mineralne j. Konstrukcję stropu wykonano w postaci rusztu z dwugiętych na zimno równoramiennych ceowników stalowych. Konstrukcja stalową wypełniono żelbetowymi płytami prefabrykowanymi. Strop zmonolityzowano i zatarto do poziomu cementowym podkładem posadzkowym. Następnie na kleju należy wykonać posadzkę (terakota) lub panel podłogowy (parkiet). Wytłumieniem stropu od spodu jest warstwa wełny mineralnej, a wykończeniem płyta kartonowo- gipsowa GKF. Strop poddasza ma konstrukcję krokwiowo-jętkową z giętych na zimno ceowników stalowych C. Między nimi zastosowano izolację z wełny mineralnej. Ponadto należy zastosować paraizolację z folii PE. Wykończeniem od strony mieszkalnej są płyty kartonowo-gipsowe GKF.

Konstrukcję dachu przewidziano, jako ustrój krokwiowo-jętkowy. Krokwie stalowe wykonano z ceowników czterogiętych. Na murłaty zastosowano rury kwadratowe RK.Jętki stalowe wykonano z ceowników zimnogiętych C. W części użytkowej między krokwiami i jętkami przewidziano ocieplenie w postaci miękkiej wełny mineralnej. Dodatkowo od wewnątrz należy mocować do krokwi i jętek twardą wełnę mineralną. Po zamocowaniu parolizolacji z folii PE wykonać wykończenie w postaci płyt kartonowo- gipsowych. W części nieużytkowej ( kalenicowej i wiaty) konstrukcja stalowa jest nieocieplona. Wykończenie od wewnątrz stanowi podbitka (OSB, deski). Poszycie dachowe w postaci blachodachówki (Pruszyński) należy ułożyć na łatach drewnianych z drewna iglastego. Na połaci stosuje się również wiatroizolację. Alternatywnym rozwiązaniem pokrycia dachowego jest zastosowanie dachówki ceramicznej.

Montaż. Na placu budowy odbywa się montaż prefabrykowanych elementów w pełny stalowy szkielet nośny obiektu oraz zakotwienie konstrukcji do fundamentu. Po ustawieniu i skręceniu szkieletu należy przystąpić do wykonania stropu międzykondygnacyjnego. Po zainstalowaniu poszycia można przystąpić do prac wykończeniowych. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej są na tyle lekkie, że cały montaż wykonuje się ręcznie, bez użycia sprzętu ciężkiego. Masa stali 5,4 tony.

Projekt: : 247

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali do postoju maszyn rolniczych o wymiarach 15 x 25 x 6,6 m (kalenica). Światło do pasa dolnego rygla kratowego 5,0 m. Pochylenie połaci dachu 8 %. Ramy wewnętrzne o ryglach kratowych i słupach dwuteowych rozstawiono co 5 m . Ramy szczytowe z rur kwadratowych. Płatwie dachowe z Z, a rygle ścienne z zimnogiętych C . Obudowa ścian i dachu to blacha trapezowa TR 18 x 0,5 mm sciany i TR 35 x 0,7 mm dach. W każdej ścianie szczytowej  występuje centralnie brama o wymiarach 5 x 5 m. Konstrukcja bram jest po stronie Inwestora.

Projekt: : 398

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali sklepu materiałów budowlanych 15 x 50 x 6,1 m (okap). Pochylenie połaci dachu 11°. Ramy wewnętrzne o kratowych ryglach i dwuteowych słupach rozstawiono co 5 m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z dwuteowników. Płatwie dachowe z Z a rygle ścienne z C zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa ścian płyty warstwowe styropianowe 10 cm a dachu z płyt 15 cm. Ścianę oddzielającą część ekspozycyjną od magazynowej  zaprojektowano jako ppoż. o REI 60, obudowano płytami warstwowymi z rdzeniem z wełny mineralnej. Doświetlenie z przezroczystych płyt z tworzywa sztucznego wstawione co drugie pole na całej długości dachu lub okna w ścianach. W jednej ścianie szczytowej hali przewidziano bramę 4,2 x 4,2 m, a w scianie wewnętrznego przedzielenia sklepu od magazynu 3,0 m (szer.) x 2,5 m (wys.).  W ścianach podłuznych dwie bramy przelotowe 4,0 m (szer.) x 3,0 m (wys.). Zaprojektowano konstrukcję do mocowania belek jezdnych tych bram. Konstrukcja samych belek jezdnych i bram jest po stronie Inwestora.

Projekt: : 264

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji budynku gospodarczego 11 x 10 x 6,7 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12°. Ramy kratowe z kształtowników dwuteowych rozstawione co 5 m . Płatwie dachowe z profili Z a rygle ścienne z profili C zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa ścian blacha trapezowa TR18 x 0,5 mm, a dachu EUROFALA lub TR 35 x 0,7mm. Ściany szczytowe min. 25 cm, murowane umożliwiające wjazd/wejście do budynku. Ewentualne bramy Inwestor osadza wg. własnego wyboru. Budynek można dostawić do obiektu istniejącego. Przeznaczony do ręcznego montażu. . 

.

Projekt: : 324

Inwestycję stanowi wiata magazynowa o konstrukcji stalowej. Wymiary wiaty w osiach konstrukcji: 8,5 x 21 x 5,06 m. Zaplanowano dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 10% (5,7˚). Główną konstrukcję nośną wiaty stanowią rygle pełnościenne o rozpiętości 8,28 m i rozstawie 3,00 m, które oparto na słupach pełnościennych. Na ryglach dachowych rozmieszczono płatwie z rur prostokątnych. Do pławi jako pokrycie dachowe zostanie zamocowana blacha trapezowa. Konstrukcję ścian stanowią rygle z rur prostokątnych. Stężenia ścian i dachu w kształcie X, z prętów okrągłych i nakrętkami napinającymi.

 

Projekt: : 387

Budynek chłodni o  wymiarach 85,62 m x 62,32 m x 11,2 m (światło) i kratownicach o rozpiętości 31 m. Projektowana hala jest dwunawowa o rozpiętościach naw 31,16 m, słupy rozstawiono co ok. 6 m po długości hali. Budynek ma dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 11,5 %. Ściany osłonowe chłodni  z płyt warstwowych „Tarmont POLUR” gr.20cm mocowane od środka konstrukcji do rygli Z znajdujących się pomiędzy słupami oraz ściany łącznika z płyt warstwowych „Tarmont POLUR” gr.10 cm mocowane od środka konstrukcji do rygli Z znajdujących się pomiędzy słupami. Płyta stropowa magazynu chłodni warstwowa „Tarmont POLUR” gr.20 cm mocowana do spodu belek Z rozstawionych co 6,08 m zawieszonych na wieszakach mocowanych do kratownicy. Płyta stropowa łącznika warstwowa „Tarmont POLUR” gr.10 cm mocowana do spodu belek Z rozstawionych co 3,7 m zawieszonych na wieszakach mocowanych do płatwi stalowych. Pokrycie dachu z blachy trapezowej mocowanej do płatwi Z rozstawionych co 2,59 m  wraz z boczną obudową kratownic tworzy tropik wentylowany. Do obsługi magazynu w ścianach szczytowych umieszczono po dwie bramy 2,5 x 3,5 m.

Projekt: : 381

Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji stalowej wraz z fundamentami budynku o wymiarach osiowych: 17,475 x 17,475 x 4,56 m (wysokość w okapie). Dach dwuspadowy o spadku 35,0 o. Główną konstrukcję nośną stanowią rygle pełnościenne o rozpiętości 11,1 m (ramy środkowe z jętką)  i 11,38 m (ramy skrajne) oparte na słupach pełnościennych. Rozstaw ram co 5,48 m i 6,295 m. Przekrycie dachu stanowi płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 15 cm (np. ISOTHERM Ds.190) oparta na płatwiach dachowych wykonanych z rur kwadratowych. Ściany obudowane są płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 15 cm mocowaną do rygli ściennych z rur kwadratowych. W ścianie szczytowej występuje brama o wymiarach 5 x 5 m.

 

Projekt: : 425

Hala o wymiarach 15 x 25 x 6,67 m (kalenica) to budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o pochyleniu 10°. Konstrukcję główną hali stanowi 6 ram portalowych z profili IPE ze wzmocnieniem blachownicowym w węźle kalenicowym oraz węźle łączącym słup z ryglem. Płatwie wykonano z profili Z a rygle ścienne z ceowników czterogiętych, do których zamocowana zostanie obudowa ścienna (blacha trapezowa T18/0,5 mm) oraz dachowa (blacha trapezowa T55/0,75 mm). W konstrukcji hali przewidziano podkonstrukcję pod segmentowe bramy przemysłowe o wymiarach 4 x 4,5 m. Przewiduje się montaż dwóch przemysłowych bram segmentowych z prowadzeniem normalnym (prowadzenie pod dachem odbywa się w linii prostopadłej do bramy). Hala nie posiada tradycyjnych fundamentów i jest kotwiona do żelbetowych płyt prefabrykowanych (drogowych) grubości min.15cm za pośrednictwem wklejanych kotew. Hala umożliwia inwestycje na terenach dotychczas niedostępnych (np. pod linią wysokiego napięcia). Obiekt może być zgłoszony jako obiekt tymczasowy i realizowany na podstawie zgłoszenia. W międzyczasie Inwestor załatwia pozwolenie na budowę i realizuje obiekt jako obiekt docelowy. Skraca to czas rozpoczęcia inwestycji ok. 3 miesięcy.

 

 

 

Projekt: : 437

Projekt budowlano - wykonawczy hurtowni mrożonek o wymiarach osiowych 11,48 x 31 x 7,89 m (okap). Halę podzielono na część przeznaczoną na chłodnie i przedsionek do chłodni oraz zadaszenie podjazdu. Z boku chłodni przewidziano zadaszenie wspornikowe pod urządzenia. Część przeznaczona na chłodnie 11,48 x 25 x 7,89 m (okap). Dach dwuspadowy o spadku 4,0o. Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary kratowe (ramy środkowe) i rygle pełnościenne (ramy skrajne) o rozpiętości 11,3 m oparte na słupach pełnościennych. Rozstaw ram co 5 m. Przekrycie dachu stanowi blacha trapezowa T35/0,5 mm oparta na płatwiach zetowych. Na tropik przewidziano blachę trapezową T35/0,5 mm. Ściany oraz strop wykonane są z płyt chłodniczych o grubości 20cm (SP2E PU200) w układzie pionowym mocowanych do ryglówki ściennej oraz rygli zetowych do podwieszenia dachu. Część z przedsionkiem chłodni oraz zadaszenie podjazdu ma wymiary osiowe: 11,52 x 6,0 x 4,36 m (wysokość w okapie). Dach dwuspadowy o spadku 4,0o. Główną konstrukcję nośną stanowią rygle pełnościenne o rozpiętości 11,34 m oparte na słupach pełnościennych. Rozstaw ram co 6 m. Przekrycie dachu stanowi płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu (SPC S 190/150) oparta na płatwiach zetowych. Pokrycie ścian stanowi płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu (SPB S 140) w układzie pionowym. W chłodni oraz w przedsionku przewidziano bramy o wymiarach 2 x 2,9 m. Konstrukcję nośną zadaszenia wspornikowego pod urządzenia stanowią dwa dźwigary kratowe o wysięgu 2,5 m. Pokrycie - blacha trapezowa T60/0,88 mm.

.

 

 

Projekt: : 438

Projekt wykonawczo-warsztatowy hali magazynowej o wymiarach 24 x 25 x 9,47 m (kalenica) wraz z przybudówką o wymiarach 7 x 7,20 x 3,84 m (okap). Dach dwuspadowy o pochyleniu 10%- część magazynowa oraz jednospadowy o pochyleniu 10% - przybudówka. Konstrukcję główną hali stanowią 4 stalowe ramy z ryglem kratowym oraz dwie ramy szczytowe z pełnościennych profili gorącowalcowanych. Słupy ram oraz rygle w szczytach hali zaprojektowano z profili dwuteowych IPE, natomiast rygle kratowe z profili zamkniętych RK. Konstrukcję nośną przybudówki zaprojektowano w postaci 3 ram z profili dwuteowych IPE. Płatwie z profili Z, a rygle ścienne z ceowników czterogiętych. Obudowa ścian oraz dachu z płyt warstwowych. W kalenicy przewiduje się montaż systemowego naświetla dachowego. W konstrukcji hali przewidziano podkonstrukcję pod segmentowe bramy przemysłowe o wymiarach 6 x 6 m montowane w szczytach.

 

Projekt: : 442

Projekt wykonawczo-warsztatowy hali o wymiarach 15 x 25 x 6,47 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu 10°. Konstrukcję główną hali stanowi 6 stalowych ram portalowych z profili  IPE, ze wzmocnieniem blachownicowym w węźle kalenicowym oraz węźle łączącym słup z ryglem. Płatwie zimnogięte Z, obudowa dachu  to blacha trapezowa T55/0,7 mm. Obudowa ścian z blachy falistej PF25 mocowanej w układzie poziomym. W hali przewidziano podkonstrukcję pod segmentowe bramy przemysłowe o wymiarach 4 x 4,5 m. Przewiduje się montaż bram segmentowych z prowadzeniem niskim (prowadzenie pod dachem odbywa się równolegle do połaci dachowej). Hala mocowana np. do płyt drogowych o grubości min.15 cm za pośrednictwem podwalin stalowych, mocowanych do płyt kotwami wklejanymi.

 

Projekt: : 443

Projekt budowlano-wykonawczy wiaty 15 x 35 x 6,4 m (okap) o konstrukcji stalowej. Dach dwuspadowy o spadku 11,3º. Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary kratowe (ramy środkowe) i rygle pełnościenne (ramy skrajne) oparte na słupach pełnościennych. Rozstaw ram co 5 m. Przekrycie dachu stanowi blacha trapezowa T35/0,7 mm oparta na płatwiach zetowych.

 

 

Projekt: : 456

Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji stalowej hali złożonej z dwóch części:  głównej o wymiarach zewnętrznych 18 x 12 x 11,5 m (kalenica) oraz przybudówki o wymiarach zewnętrznych  18 x 4 x 3,47 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu jednospadowego wynosi 8,5 o, z odprowadzeniem wody na zewnątrz. Konstrukcja hali to rama portalowa ze słupów i rygli dwuteowych rozstawionych co 6m. Płatwie dachowe oraz rygle ścienne z kształtownikow zimnogiętych. Obudowa ścian oraz poszycie dachu z blachy trapezowej.

 

Projekt: : 461

Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji stalowej hali magazynowej. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach zewnętrznych: 14,54 x 36,17 x 8,25 m (kalenica). Pochylenie dachu jednospadowego wynosi 10%. Główną konstrukcję nośną stanowią wiązary kratowe w rozstawach 6 m i 5,65 m oparte na słupach stalowych oraz podciągu kratowym. Ramę szczytową stanowi rygiel pełnościenny opary na czterech słupach HEA. Płatwie z profili Z. Dach i  ściany osłonowe z płyt warstwowych w układzie poziomym.  Hala posiada dużą bramę w scianie bocznej 16,6 m ( szer.) x 4,5 m (wys.) umozliwiającą boczny załadunek TIR-a.

 

Projekt: : 457


Projekt budowlano-wykonawczy hali o konstrukcji stalowej. Wymiary projektowanego obiektu 13 x 93 x 4,2 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu dwuspadowego wynosi ok.12o. Konstrukcja główna hali to stalowa rama portalowa ze słupów i rygli dwuteowych rozstawionych co 3 m oraz  dwie ściany szczytowe wykonane w technologii tradycyjnej. Płatwie dachowe w układzie jednoprzęsłowym z profili Z. Stateczność zapewniona przez zastosowanie stężeń prętowych ø16 (z rurową nakrętką napinającą). Obudowę ścian hali oraz pokrycie dachu wykonano z płyty warstwowej. Dach pokryto płytą warstwową grubości 15cm z rdzeniem poliuretanowym, a ściany płytą 12 cm. Ściany szczytowe wykonano w technologii tradycyjnej jako murowane z bloczków betonu komórkowego, stężone żelbetowymi trzpieniami i wieńcem z betonu B25. W hali przewidziano dwie bramy wymiarach 3,6 x 3,6 m, po jednej w każdej ze ścian szczytowych. Konstrukcja bram wykonywana przez Inwestora wg. rozwiązań systemowych producenta bram.

 

Projekt: : 429

Projekt budowlano-wykonawczy hali o konstrukcji stalowej wraz z przybudówką. Wymiary hali w osiach konstrukcji: 42 x 42 x 12,22 m (kalenica). Dach dwuspadowy o spadku 5 %. Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary kratowe o rozpiętości 42 m i rozstawie 6 m z kształtowników zamkniętych RK,  oparte na słupach z kształtowników dwuteowych. Przekrycie dachu nieizolowanego (tropik) stanowi blacha trapezowa mocowana do płatwi zetowych. Dach wykonano jako stropodach (dwuwarstwowy) z blachy firmy Pruszyński i płyty warstwowej (dolna). Płyta dolna o grubości 18 cm, jest podwieszona do pasa dolnego wiązara co 2,1 m za pośrednictwem rygli zetowych. Konstrukcję ścian stanowią rygle z rur kwadratowych. ściana zewnętrzną wykonano z płyt warstwowych  chłodniczych o grubości 180 mm oraz płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o gr. 100 mm (przybudówki). Stężenia ścian, ściągi X z  prętów okrągłych. Konstrukcję przybudówki stanowią rygle pełnościenne oparte na słupach pełnościennych hali głównej i słupach zewnętrznych z IPE. Do obsługi chłodni w ścianie podłużnej umieszczono 1 dok i 1 bramę mroźniczą.

Projekt: : 492

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji magazynu 20 x 40 x 8,2 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12º. Ramy wewnętrzne o kratowych ryglach i słupach rozstawiono co 5 m a dwie ramy szczytowe wykonano z rur prostokatnych.  Płatwie dachowe z profili Z zimnogiętych a rygle ścienne z C zimnogiętych. Stężenia ścian to ściągi X z prętów okrągłych. Obudowę ścian hali z płyt warstwowych grubości 10 cm z rdzeniem styropianowym. Doświetlenie hali z przeźroczystych płyt w co drugim polu dachu o pow. 5 % pow. posadzki. W ścianie podłużnej hali przewidziano bramę o wymiarach 3,5 x 3,5 m, a w ścianie szczytowej: 2 bramy o wymiarach 3,5 x 3,5 m, drzwi o wymiarach 0,9 x 2,1 m oraz dwa okna o wymiarach 1,5 x 1,5 m.  

Projekt: : 501

Gotowy projekt budowlano wykonawczy konstrukcji wiaty na odpady o wymiarach: 15 x 20 x 6,65 m (okap). Dach dwuspadowy o pochyleniu 11 %. Główną konstrukcję nośną stanowią cztery ramy wykonane z profili pełnościennych w układzie słupowo ryglowym oraz jedna rama szczytowa z dźwigarem kratowym. Ramy zaprojektowano o rozpiętości 15,0 m w rozstawione co 5 m. Ramy główne konstrukcji oparto na żelbetowej ścianie oporowej o wysokości 3 m. Ściana oporowa o grubości 30 cm posiada wjazd boczny dla wózka roboczego od strony podłużnej o szerokości 4,72 m oraz nie występuje ona pod jedna ramą szczytową umożliwiając całkowicie swobodny wjazd do hali od tego szczytu ( światło 4,5m). Płatwie zaprojektowano z Z zimnogiętych a  rygle ścienne z profili zamknietych RK. Stateczność wiaty zapewnia się poprzez zastosowanie stężeń cięgnowych (Φ16 z rurową nakrętką napinającą). Obudowę dachu i ścian zaprojektowano z blachy trapezowej ocynkowanej T35.

Projekt: : 512

Gotowy projekt budowlano wykonawczy konstrukcji przechowalni warzyw wraz z pomieszczeniem przeznaczonym do sortowania i pakowania oraz częścią socjalno-biurową. Wymiary: 123 x46 x10 m (attyka) – hala wysoka, 43 x47 x 7,4 m (attyka) – hala niska i 43 x8,4 x 4,65 m– budynek biurowy. Część wysoką wykonano jako stalową trójnawową chłodnię oraz dwunawową sortownię. Dach dwuspadowy o spadku 5,7o. Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary kratowe (ramy środkowe), rygle pełnościenne (ramy skrajne) oparte na słupach pełnościennych. Rozstaw ram co 5,5-6,6m. Przekrycie dachu stanowi blacha trapezowa T50/0,5 mm w układzie minimum trójprzęsłowym oparta na płatwiach zetowych oraz sufit podwieszany z płyt chłodniczych o gr.16 cm mocowanych do pasa dolnego wiązarów. Na ściany przewidziano płytę warstwową chłodniczą o grubości 12cm oraz przy hali niskiej płytę warstwową o gr.12 cm z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie pionowym mocowaną do rygli ściennych, płatwi okapowych. Ściany wewnętrzne wykonane z płyt chłodniczych gr. 12 cm jako samonośne. Część niską wykonano jako stalową dwunawową. Dach dwuspadowy o spadku 5,7o. Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary kratowe (ramy środkowe), rygle pełnościenne (ramy skrajne) oparte na słupach pełnościennych. Rozstaw ram co 3,75-6,0m. Przekrycie dachu stanowi płyta warstwowa gr. 140/100 mm z rdzeniem ze styropianu oparta na płatwiach zetowych. Na ściany przewidziano płytę warstwową o grubości 12 cm z rdzeniem z poliuretanu w układzie pionowym mocowaną do rygli ściennych, płatwi okapowych. Część biurowo-socjalną wykonano jako jednokondygnacyjną o konstrukcji stalowo-żelbetowej. Główną konstrukcję nośną stanowią stalowe rygle pełnościenne oparte na słupach pełnościennych hali niskiej oraz słupach żelbetowych. Rozstaw ram co 3,75-6,0 m. Przekrycie dachu stanowi blacha trapezowa T50/0,5 mm w układzie minimum trójprzęsłowym oparta na płatwiach zetowych. Ściany zewnętrzne wykonane są z bloczków silikatowych o gr. 25cm.

Zamówienie on-line (patrz zakładka w Kontakt). Wysyłka projektu 5 dni od zamówienia po opłaceniu projektu. Cena projektu wg uzgodnienia telefonicznego. Poglądowe rysunki obiektu znajdują się w załączniku.