Hala gospodarcza 13 x 40 x 7,86 m i garaż na maszyny 15 x 20 x 8,06 m

Hala gospodarcza 13 x 40 x 7,86 m i garaż na maszyny 15 x 20 x 8,06 m
Rocznik:
Kubatura: 6500m3

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali gospodarczej i  garażu na maszyny o wymiarach: 13 x 40 x 7,86 m (kalenica) - hala gospodarcza i 15 x 20 x 8,06 m (kalenica) - garaż na maszyny. Pochylenie połaci dachów 12º. Ramy o ryglach kratowych i słupach dwuteowych rozstawiono co 5 m . Płatwie dachowe z Z, a rygle ścienne z zimnogiętych C . Obudowa ścian hali w cz. gospodarczej z płyt warstwowych 10 cm, a dachu 15 cm. Obudowa garażu na maszyny blacha trapezowa TR18 x 0,5 mm ściany i TR50 x 0,6 mm dach. Przewidziano również formę doświetlenia w postaci świetlika długości ~30 m w hali o rozp.13 m i długości ~10m w hali o rozp.15 m, zamontowanego do płatwi w kalenicy obu hal. W celu odprowadzenia wody przewidziano rynnę spustową miedzy dwoma halami w części wklęsłej dachu na konstrukcji wsporczej z rur kwadratowych RK. W hali przewidziano wykonanie konstrukcji pod wciągarkę o udźwigu 500 kg. Zapewniono również przejazd wewnętrzny miedzy halami o szer. 10 m usuwając słupy w sąsiadujacych ścianach podłużnych. Zagospodarowanie części gospodarczej w technologii tradycyjnej. Występują trzy bramy przesuwne, dwie o wymiarach 4,5 x 4,5 m i jedna 4,1 x 4,5 m (wys.). Konstrukcja bram jest po stronie Inwestora.

 

ZałącznikWielkość
Hala gosp. i garaż nr 1- aksonometria.gif122.3 KB
Hala gosp. i garaż nr 2- aksonometria.GIF153.36 KB