Kierownictwo

mgr inż. Jadwiga Szlendak
Właściciel

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z 1979 r..  

dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak, prof. nzw.
Główny projektant , Rzeczoznawca budowlany
uprawnienia projektowe Bł/113/88

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z 1978 r.. W 1982 roku, po zakończeniu studiów doktoranckich, otrzymał w tej uczelni tytuł doktora nauk technicznych. Od 1983 roku pracuje w Katedrze Konstrukcji Stalowych Politechniki Białostockiej. Autor lub współautor około 130 artykułów i referatów naukowych, z tego około 60 opublikowanych lub wygłoszonych zagranicą. W 1988 roku otrzymał uprawnienia zawodowe jako samodzielny projektant.

Jest autorem i współautorem ponad 40 ekspertyz, orzeczeń i ponad 800 projektów technicznych oraz 1 patentu i 5 zgłoszeń patentowych. Od 1985 roku jest członkiem PZITB Oddziału Białostockiego a w 1998 r. został członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa ASCE. W 1983 roku otrzymał nagrodę zespołową III-stopnia Ministra Budownictwa za prace dotyczące materiałooszczędnych profili jakimi są rury prostokątne, a w 1998 r nagrodę II stopnia Prezesa UKFiT za projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku. Otrzymał wyróżnienie i podziękowanie za wkład wniesiony w powstanie w Jasionce koło Rzeszowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego (CWK) Województwa Podkarpackiego – wręczone dnia 23.06.2016 r przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W 2007 r. opublikował rozprawę habilitacyjną dotyczącą zagadnień związanych z modelowaniem węzłów spawanych konstrukcji stalowych z rur prostokątnych. Po kolokwium habilitacyjnym, Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z dnia 3 lipca 2008 r., otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa KK-0056-0020/08 o Nr RZE/X/024/08 z dnia 30 czerwca 2008r., otrzymał tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego. Wpisany do CRRB poz. 30/08/R/C. Członek Rady Naukowej czasopisma „Nowoczesne Hale” – od początku powstania czasopisma w grudniu 2008 r.1. Członek Komitetu Technicznego KT 128 PKN – od 2013. Uczestnik programu MNiSW „Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization” na University of California, Berkeley, USA w 2013 r. Autor wzoru przemysłowego Unii Europejskiej z 12/2/2014–001402812-0001 do -0004 ( 4 obiekty). Racking pallet system.

Od 1 marca 2012 r. profesor nadzwyczajny.