Aktualności

29 październik 2010

STAL-PROJEKT wykonuje projekty budowlano-wykonawcze dostosowujące 5 wież dostrzegalni ppoż. w Nadleśnictwie Lubaczów do zasilania bateriami fotoalkalicznymi i  wyposażenia w kamery termowizyjne.

26 kwiecień 2010

STAL-PROJEKT wykonuje dokumentację warsztatową zadaszenia Amfiteatru w Opolu. Wymiary dachu 40x36x12,66m.

22 marzec 2010

STAL-PROJEKT wykonuje dokumentację warsztatową wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Gen. St. Maczka z ul. Lodową w Białymstoku

22 luty 2010

STAL-PROJEKT wykonuje projekt budowlany i wykonawczy hali na 4000 widzów.

23 styczeń 2010

STAL-PROJEKT wykonuje projekt budowlany i wykonawczy Prawosławnej Katedry Wojska Polskiego i budynku Ordynariatu

20 grudzień 2009

Hala umozliwia inwestycje na terenach dotychczas dla nich niedostępnych (tutaj strefa linii wysokiego napięcia). Zgłoszona jako tymczasowy obiekt budowlany. Skierowana do realizacji bez konieczności uzyskania  pozwolenia na budowę (oszczędność czasu ok. 3 miesiące).

11 listopad 2009

STAL-PROJEKT wykonuje projekt wykonawczo-warsztatowy konstrukcji CH AUCHAN HETMAŃSKA Białystok (rozbudowa)

29 październik 2009

STAL-PROJEKT wykonuje projekt wykonawczo warsztatowy CH Tesco w Łapach

23 wrzesień 2009

STAL-PROJEKT wykonuje projekt konstrukcyjny zadaszenia hali na 7.000 miejsc ok. 20.000 m2.