Realizacje - Obiekty sportowe i salony samochodowe

2009

Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji stalowej dachu 59 x 68 x 17,1 m

2008

Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji. Stalowa konstrukcja dachu posiada wymiary w rzucie 10x56,2m. Głównym elementem nośnym są podciągi długości 17,6m oparte na słupach okrągłych. Poprzecznie do niego ustawione są dźwigary, rozstawione co około 6,0m. Tylna ściana konstrukcji wykonana w postaci kratowych płatwi okapowych. Pola między dźwigarami zagęszczone do siatki 2,25x2,0m ze względu na wymogi pokrycia dachowego blachą trapezową T55 gr.0,75. Górna płaszczyzna dachu pochylona jest pod kątem 15° zgodnie ze spadkiem trybun.

Słupy znajdujące się poza trybunami oparto na ramie stalowej. Rygiel ramy w postaci kratownicy ciągłej o wysokości 80 cm  oparto na ośmiu słupach okrągłych.

 

2007

Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji 11 x 18 m

2005

Salon samochodowy MERCEDES z serwisem technicznym HAVO Sp z o.o. ( obecnie Auto Idea Sp. z o.o.) w Olsztynie. Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji 43 x 84 x 9 m

2004

Salon samochodowy CITROËN wraz z  serwisem naprawczym  w zakresie diagnostyki, blacharstwa i lakiernictwa (firmy Citroën) w Białymstoku. Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji 22 x 42 x 5,4 m

2004

Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji stalowej 28,5 x 47 x 10,7 m

2004

Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji 19 x 37,5 x 9,5 m

2004

Salon samochodowy CHEVROLET ze stacją kontroli pojazdów, blacharnią i lakiernią  w Krupnikach k. Białegostoku. Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji 12 x 28 x 5,6 m i 20 x 46 x 3,6 m

2003

Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej (24+12) x 60 x 10 m

2002

Projekt budowlany – wykonawczy konstrukcji stalowej  salonu samochodowego MERCEDES z serwisem technicznym dla HAVO sp. z o.o. w Białymstoku ul. Narodowych Sił Zbrojnych, Białystok 17.9×52.0 m i 21.0×70.0 m x 6.0m.

2000

Salon samochodowy OPEL TOP AUTO w Krupnikach k. Białegostoku. Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji stalowej dachu 15,7 x 24 x 5 m.