Realizacje - Konstrukcje i opracowania inżynierskie

2015

Projekt obejmuje konstrukcję główną budynku i konstrukcję wsporczą absorbera oraz komina. Przeznaczenie obiektu: układ technologiczny instalacji odsiarczania spalin. Zamawiający: Biprokwas Kraków Sp. z o.o.. Inwestor: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim. Główna konstrukcja nośna budynku składa się z układu słupów stalowych rozstawionych na siatce o wymiarach osiowych 12mx34m połączonych ze sobą za pomocą rygli stalowych. W obiekcie wyróżnić można 2 części: część niższą, o rzędnej kalenicy +11,80 zlokalizowanej między osiami 1 i 2 oraz część wyższą zlokalizowaną między osiami 2 a 6 wraz z klatką schodową zlokalizowaną przy osi 6 o rzędnej attyki +19,65. Projekt obejmuje ponadto elementy wieży kratowej wraz z pomostami technicznymi przeznaczonego na układ technologiczny instalacji odsiarczania spalin. Główna konstrukcja nośna składa się z układu krawężników stalowych połączonych ze sobą za pomocą stężeń i rygli stalowych. W wieży można wyróżnić 3 części: - część najniższa do wysokości +19,70m – posadowiona na 8 krawężnikach na planie prostokąta 14,80x10,00m o razstawie osiowym 7,60m, 4,80m i 2,40m. Pomosty techniczne znajdują się na poziomach +12,52, +15,55 i +19,70. - część środkowa od +19,70 do +38,38m – posadowiona na 4 krawężnikach o razstawie osiowym 7,60m. Pomosty techniczne znajdują się na poziomach +23,24, +26,24, +30,44, +34,24 i +38,38. - część najwyższa od +38,38 do +75,28m – posadowiona na 4 krawężnikach o razstawie osiowym 5,90m. Pomosty techniczne znajdują się na poziomach +42,48, +46,58, +51,08, +54,78, +59,28, +62,98, +67,08, +71,18 i +75,28. Wykończeniem pomostów technicznych jest kratką pomostową zgrzewana z płaskownika nośnego 30x3mm i o oczku 34x38mm. Dostęp do poszczególnych poziomów stanową schody oraz drabina o konstrukcji stalowej.

2011

STAL-PROJEKT wykonywał dokumentację warsztatową konstrukcji stalowej. Długość mostu 66 m. Łuk skrzynkowy. Liny fi 70 mm. Wykonawca konstrukcji stalowej: Mostostal Białystok Sp. z o.o.

 

2010

Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej wiaduktu WA45 na drodze ekspresowej S-2 - odcinek Konotopa- Puławska wraz z  budową łacznika z MPL Okecie i ulicy Marynarskiej (S-79)

2009

Wytwórnia kwasu tereftalowego dla PKN ORLEN S.A. we Włocławku: obszar B1 instalacje. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej wytwórni kwasu tereftalowego z obiektami i urzadzeniami infrastruktury technicznej Obszar B1 instalacja B1 Ob. nr 67 i instalacja D-2372 Ob. nr 69, Włocławek, ul. Krzywa Góra 13, 15, 17 i ul. Toruńska 302, 304, woj. kujawsko-pomorskie

2009

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej wytwórni kwasu tereftalowego z obiektami i urzadzeniami infrastruktury technicznej oraz budowa i przebudowa infrastruktury na terenie działek 67/3, 67/4, 67/5, 70/2, 70/4, 70/6, 70/7, 81, 82, 83, 84, 86/1, 86/3, 86/4, km1018 Obszar B2 instalacja P-2731. Ob. nr 73; katalizator Ob. nr 72; estakada PR-B21 Ob. nr 38; magazyn katalizatora Ob. nr 02, 03, 04, 07, 08, 32, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 67, 68, 70, 71,74 i Trace; Włocławek, ul. Krzywa Góra 13, 15, 17 i ul. Toruńska 302, 304, woj. kujawsko-pomorskie

2009

Wytwórnia kwasu tereftalowego dla PKN ORLEN S.A. we Włocławku: obszar E. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej wytwórni kwasu tereftalowego z obiektami i urzadzeniami infrastruktury technicznej: Budynek na odpady Ob. nr 11 i Oddzielacz elektrostatyczny Ob. Nr 76, Włocławek, ul. Krzywa Góra 13, 15, 17 i ul. Toruńska 302, 304, woj. kujawsko-pomorskie

2009

Wytwórnia kwasu tereftalowego dla PKN ORLEN S.A. we Włocławku: obszar D. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej wytwórni kwasu tereftalowego z obiektami i urzadzeniami infrastruktury technicznej: SILOS-2 Ob. nr 75, Włocławek, ul. Krzywa Góra 13, 15, 17 i ul. Toruńska 302, 304, woj. kujawsko-pomorskie

2008

Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej dwóch cyklonów 060.10.SU2; rurociągu 060.10.DU2; instalacji przygotowania kleju; cyklonów nad linią formowania; komory spalania i mieszania; przesiewacza i estakady; konstrukcji wsporczej pod urządzenia Scheuch; konstrukcji wsporczej pod cyklon ZG3550 nad silosem włókna, hala "L"  dla DSO Sp. z o.o.  ul. 1 Maja 51, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie

2008

Projekt budowlany komina - emitora o wys. 38 m dla "ATOL" G. Klepczyński 84-230 Rumia, Derdowskiego 7, woj. pomorskie

2007

Dachu silosu zrąbkow T08 Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Grajewo.

Projekt wykonawczy konstrukcja stalowa dachu silosu zrąbkow T-08 w zakresie: obliczenia sprawdzające prętów konstrukcji stalowej dachu i jej oddziaływań na wieniec żelbetowego silosu; Projekt wykonawczy  stalowej konstrukcji wsporczej pod cyklony pił krawędziujących i sortownika włókien

2007

Konstrukcje wsporcze pomostów i instalacji  Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Grajewo

Projekt wykonawczy konstrukcja stalowa dachu silosu T-08; Projekt wykonawczy pomosty obslugowe instalacji gaszenia „GRECON” – Konstrukcja K1 - Suszarnia I stopnia; Projekt wykonawczy pomosty obslugowe instalacji gaszenia „GRECON” – Konstrukcje wsporcze rurociagów - Suszarnia II stopnia (T-03); Projekt wykonawczy stalowej konstrukcji wsporczej pod rurę spustową na silosie zrębków

2007

Projekt wykonawczy estakady technologicznej wraz z fundamentami dla Z.P.M. Mrągowo ul. Kormoranów 1

2007

Projekt konstrukcji stalowej komina trójprzewodowego wraz z fundamentem dla Delphia Yachts w Olecku. Wysokość 60 m. Przewód dymowy z rury okrągłej 3x1600mm

2006

Suszarnie II stopnia T-03 Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Grajewo.

Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod suszarnie II stopnia (T-03)  wraz  z konstrukcją wsporczą rurociągów dla Pfleiderer MDF Sp. z o.o.  19-203 Grajewo ul. Wiórowa 1

2006

Projekt wykonawczy konstrukcji komina stalowego spalinowego wolnostojącego o wysokości 18 m wraz z fundamentem dla P.P.H.U. Protech sp. z o.o. ul. Melczarska 18A w Rypinie

2006

Suszarnie I stopnia T-01 Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Grajewo

Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod suszarnie I stopnia (T-01)  wraz  z konstrukcją wsporczą rurociągów; Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej podpór rurociągu gorących gazów  z kotłowni do suszarni; Projekt wykonawczy: konstrukcja wsporcza galerii nad stacją nasypową; elektromagnesów; pomostów na przenośniku kubełkowym; pomostów za korowarką

2005

Projekt konstrukcji stalowej komina wraz z fundamentem w Augustowie dla MPPB "Ślepsk" ul. Rajgrodzka. Wysokość 30.0 m

2003

Projekt budowlany-wykonawczy konstrukcji stalowej  10 wiat i 2 ramp na Międzynarodowym Drogowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy Białostockiej dla WARBUD S.A. Warszawa.  Pow. obiektów  ok. 10.000 m2 

2002

Projekt budowlany-wykonawczy krzyża wolnostojącego o konstrukcji stalowej wysokości 35 m przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 16-400 Suwałki