NASKA

Podstawowe dane techniczne struktury NASKA (patent nr 192159):


  Przekrycie jednowarstwowe Przekrycie dwuwarstwowe
Wysokość struktury: H = 1.5 m H = 3 m
Wymiary ostrosłupa struktury: 1.5 x 1.5 x 1.5 m 3 x 3 x 3 m
Zużycie stali: ok. 32 kg/m2 ok. 60 kg/m2
Maksymalna rozpiętość: 42 m 84 m
Maksymalny rozstaw słupów: 42 x 24 m 84 x 48 m
Dostawa: - do rozstawu podpór 18 x 18 m: w odzielnych prętach i węzłach,
- do rozstawu podpór 42 x 24 m: w odzielnych prętach i węzłach oraz w prefabrykatach scalonych przez spawanie;
Zabezpieczenia antykorozyjne: ocynkowanie, malowanie proszkowe lub malowanie tradycyjne.

Zastosowania:

  • kompleksy handlowe,
  • kompleksy widowiskowo-sportowe,
  • obiekty sportowe (korty, pływalnie, lodowiska, sale gimnastyczne),
  • magazyny w tym wysokiego składowania,
  • wiaty o dużych powierzchniach ( przejścia graniczne, targowiska),
  • zadaszenia obiektów komunikacyjnych (dworce),
  • zadaszenia stadionów (pokrycia dwuwarstwowe).

Realizacje: