Budynek instalacji odsiarczania spalin (IOS) z kotła nr 9 w Zakładzie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.

Budynek instalacji odsiarczania spalin (IOS) z kotła nr 9 w Zakładzie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.
Rocznik: 2015
Kubatura:

Projekt obejmuje konstrukcję główną budynku i konstrukcję wsporczą absorbera oraz komina. Przeznaczenie obiektu: układ technologiczny instalacji odsiarczania spalin. Zamawiający: Biprokwas Kraków Sp. z o.o.. Inwestor: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim. Główna konstrukcja nośna budynku składa się z układu słupów stalowych rozstawionych na siatce o wymiarach osiowych 12mx34m połączonych ze sobą za pomocą rygli stalowych. W obiekcie wyróżnić można 2 części: część niższą, o rzędnej kalenicy +11,80 zlokalizowanej między osiami 1 i 2 oraz część wyższą zlokalizowaną między osiami 2 a 6 wraz z klatką schodową zlokalizowaną przy osi 6 o rzędnej attyki +19,65. Projekt obejmuje ponadto elementy wieży kratowej wraz z pomostami technicznymi przeznaczonego na układ technologiczny instalacji odsiarczania spalin. Główna konstrukcja nośna składa się z układu krawężników stalowych połączonych ze sobą za pomocą stężeń i rygli stalowych. W wieży można wyróżnić 3 części: - część najniższa do wysokości +19,70m – posadowiona na 8 krawężnikach na planie prostokąta 14,80x10,00m o razstawie osiowym 7,60m, 4,80m i 2,40m. Pomosty techniczne znajdują się na poziomach +12,52, +15,55 i +19,70. - część środkowa od +19,70 do +38,38m – posadowiona na 4 krawężnikach o razstawie osiowym 7,60m. Pomosty techniczne znajdują się na poziomach +23,24, +26,24, +30,44, +34,24 i +38,38. - część najwyższa od +38,38 do +75,28m – posadowiona na 4 krawężnikach o razstawie osiowym 5,90m. Pomosty techniczne znajdują się na poziomach +42,48, +46,58, +51,08, +54,78, +59,28, +62,98, +67,08, +71,18 i +75,28. Wykończeniem pomostów technicznych jest kratką pomostową zgrzewana z płaskownika nośnego 30x3mm i o oczku 34x38mm. Dostęp do poszczególnych poziomów stanową schody oraz drabina o konstrukcji stalowej.