Budynek produkcyjno - magazynowy dla BIANOR Sp. z o.o. ul. gen. Władysława Andersa 38, Białystok

Budynek produkcyjno - magazynowy dla BIANOR Sp. z o.o. ul. gen. Władysława Andersa 38, Białystok
Data opublikowania: 2011-06-15

STAL-PROJEKT wykonuje projekt budowlano-wykonawczy budynku produkcyjno - magazynowego dla BIANOR Sp. z o.o. ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok o wymiarach w rzucie 90,00m (szerokość) x 87,00m (długość) x 14,33m (wysokość w kalenicy), Budynek trójnawowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci równym 5,2%, z częścią socjalno - biurową, silosami zewnętrznymi, murami oporowymi, utwardzeniami, drogami wewnętrznymi oraz miejscami postojowymi, wchodzący w skład podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dz. nr ew. 767 /21 obręb 21, położonych w rejonie ulic Mickiewicza i Myśliwskiej w Białymstoku.